Σχολή Εθνικής Άμυνας

Δημοσιεύσεις

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για κάλυψη αναγκών 74ης εκπαιδευτικής σειράς φοίτησης δια παρουσίας και 12ης ΕΣ φοίτησης εξ αποστάσεως έτους 2021 – 2022

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή ΕΘνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), για κάλυψη αναγκών …

Τελετή Απονομής Διακριτικών και Πτυχίων στους Σπουδαστές της 11ης Εκπαιδευτικής Σειράς Διαδικτυακής Μάθησης της Σχολής Εθνικής Άμυνας

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) η τελετή απονομής διακριτικών και πτυχίων στους σπουδαστές της …

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ,για την διεξαγωγή Αγγλόφωνης εκπαίδευσης του 6ου Διεθνούς Σχολείου Σπουδών από 9 Σεπ εως 3 Δεκ 2021.

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκηρύσσει την πρόσληψη, με …