Σχολή Εθνικής Άμυνας

Γενικά

Η ΣΕΘΑ αποτελεί το τελευταίο και υψηλότερο επίπεδο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτικού προσωπικού ανώτερης βαθμίδας, καθώς και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού Σώματος, Υπουργείων, δημοσίων οργανισμών και λοιπών φορέων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκή Γνώση στον ευρύτερο τομέα των Στρατηγικών Σπουδών.

Eκ της αποστολής της η Σχολή, ως το ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας, καλείται να επιμορφώσει – εκπαιδεύσει – διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των σπουδαστών της, ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για το χειρισμό συναφών θεμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης βασίζεται στην πνευματική και ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και στη παροχή όλων εκείνων των γνώσεων, που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών για περαιτέρω μελέτη και έρευνα. Προς τούτο τη Σχολή συνδράμουν στο έργο της με τις διαλέξεις τους σημαίνουσες προσωπικότητες της Ακαδημαϊκής κοινότητας, ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του κρατικού μηχανισμού της Ελληνικής κοινωνίας, αλλά και αναγνωρισμένες προσωπικότητες από το εξωτερικό.

Η Σχολή διαμορφώνοντας το ακαδημαϊκό πλαίσιο που προαναφέρθηκε και συνεργαζόμενη με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού της έργου, ώστε να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές της να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών με έγκαιρη, ορθή και κριτική σκέψη.