ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για κάλυψη αναγκών 74ης εκπαιδευτικής σειράς φοίτησης δια παρουσίας και 12ης ΕΣ φοίτησης εξ αποστάσεως έτους 2021 – 2022

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή ΕΘνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), για κάλυψη αναγκών 74ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Φοίτησης Δια Παρουσίας (ΦΔΠ) και 12ης ΕΣ Φοίτησης Εξ Αποστάσεως (ΦΕΑ) έτους 2021 – 2022.