ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Ατομικές Διατριβές

Η τήξη των πάγων στον Αρκτικό Ωκεανό και η νέα διαμόρφωση των εμπορευματικών ναυτικών οδών από πλευράς Ρωσίας, σε σύγκριση με τις Δυτικές εμπορευματικές ροές. Γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές μεταβολές και επιπτώσεις στην προβολή ισχύος των κρατών μελών τ

Συντάκτης:
Πλοίαρχος Μιχαήλ Λυμπέρης ΠΝ, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 9ης ΔΙΜΑ

Είναι εφικτή η αναδιάρθρωση των Ελληνικών αμυντικών δαπανών, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας με μικρότερο λειτουργικό κόστος, υπό το πρίσμα των Τουρκικών υπερεξοπλισμών;

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Σελαϊδινάκος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ 9ης ΔΙΜΑ