ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Διδακτικό Προσωπικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής είναι στρατιωτικό και πολιτικό, ενισχυόμενο από καθηγητές διορισμένους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, καθώς και εξωτερικούς ομιλητές ως εξής:

Συντονιστές Εκπαίδευσης

·Είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των Κύκλων Σπουδών.

·Kαθοδηγούν, κατευθύνουν, βοηθούν και αξιολογούν τους σπουδαστές κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Καθηγητές

Είναι διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο τους, διορισμένοι ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), για κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Σειρών Φοίτησης Δια Παρουσίας (ΦΔΠ) και Φοίτησης Εξ Αποστάσεως (ΦΕΑ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-23 έως και 2024-25 (Απόφαση ΥΠΕΘΑ, ΑΔΑ: 9ΞΧΛ6-ΘΓ0) ως ακολούθως:

α. Κα Κωνσταντίνα Μπότσιου, Καθηγήτρια Πολιτικής Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς.

β. Κα Ειρήνη Χειλά, Καθηγήτρια Διεθνούς Πολιτικής Πανεπιστημίου Πειραιώς.

γ. Κος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Στρατηγικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς.

δ. Κος Ιωάννης Παπαφλωράτος, Νομικός, Διεθνολόγος, Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων Ε.Κ.Π.Α.

ε. Κος Γεράσιμος Καραμπελιάς, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.

στ. Κα Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Παντείου.

ζ. Κος Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αποτελούν το επιστημονικό δυναμικό της Σχολής και είναι σύμβουλοι του Διοικητή.

Εξωτερικοί Ομιλητές

Ως εξωτερικοί ομιλητές προσκαλούνται πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, πρέσβεις συμμαχικών και φίλιων χωρών, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητές Πανεπιστημίων, διευθυντές μεγάλων Οργανισμών, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, καθώς και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι Υπουργείων και Οργανισμών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Η Σχολή διαθέτει :

·Αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με εκπαιδευτικά βοηθήματα.

·Αίθουσες εργασίας σεμιναρίων πλήρως εξοπλισμένες και συνδεδεμένες στο διαδίκτυο (internet).

·Βιβλιοθήκη που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εκπαίδευσης και η οποία συνεργάζεται με βιβλιοθήκες άλλων Σχολών και Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

·Σύστημα εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως VTC (Video Tele Conference).