ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο Διατριβών της Σχολής Εθνικής Άμυνας

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας με απώτερο σκοπό την υποστήριξη της τρέχουσας έρευνας και διδασκαλίας που επιτελείται στη Σχολή, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένης πληροφορίας, σε κάθε είδους μορφή (μονογραφίες, περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία κλπ.), με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών για την καλύτερη δυνατή χρήση της. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του προσωπικού της Σχολής. Διαθέτει περί τους 20.000 τόμους μονογραφιών και πληροφοριακού υλικού. Ο εμπλουτισμός της πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της, από τη Σχολή καθώς και από δωρεές, με πλέον πρόσφατη και ιδιαίτερα σημαντική τη δωρεά, περίπου 2.200 βιβλίων και περιοδικών, από τον γιο του εκλιπόντος καθηγητή Χριστόδουλου Κ. Γιαλλουρίδη, με εξειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και την Ιστορία της Κύπρου.

Οι πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τις συλλογές ανοικτής πρόσβασης, τις συλλογές περιορισμένης πρόσβασης και τις ψηφιακές συλλογές.

Στις συλλογές ανοικτής πρόσβασης εντάσσονται οι ακόλουθες πηγές:

  • Οι μονογραφίες, οι τιμητικοί τόμοι, και τα διάφορα διδακτικά συγγράμματα (που καλύπτουν διάφορες θεματικές, όπως είναι η στρατηγική και η ηγεσία, οι διεθνείς σχέσεις, η ιστορία, η εξωτερική πολιτική, η γεωπολιτική, βιογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων κλπ.)

  • Οι πληροφοριακές πηγές (δηλαδη τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες κλπ.)

  • Τα περιοδικά, ελληνικά και ξένα.

Στις συλλογές περιορισμένης πρόσβασης εντάσσονται οι σπάνιες και πολύτιμες έντυπες εκδόσεις της βιβλιοθήκης, οι οποίες χρονολογούνται μεταξύ του 19ου και 20ου αιώνα και αφορούν κυρίως σε θέματα ιστορίας και στρατηγικής. Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν μια περιορισμένη επιλογή ηλεκτρονικών βιβλίων (ebooks) προσβάσιμων για μελέτη είτε μέσα στους χώρους της βιβλιοθήκης είτε μέσω δανεισμού tablet.

Η Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει το Αρχείο των Διατριβών που εκπονούν οι Σπουδαστές με το πέρας της κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και εξασφαλίζει την ορθή τεκμηρίωση αυτού του υλικού, καθιστώντας το προσβάσιμο για αναζήτηση από τους χρήστες μας. Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης και επεξεργασίας υλικού. Σε ό,τι αφορά την καταλογογράφηση και τεκμηρίωση των βιβλίων, ακολουθούνται οι Αγγλοαμερικάνικοι Κανόνες Καταλογογράφησης (Anglo-American Cataloguing Rules – AACR2, 2nd edition) για τη διαχείριση των μεταδεδομένων σε διάταξη MARC21. Για την ευρετηρίαση του υλικού, σε κάθε βιβλιογραφική εγγραφή, εξάγονται θεματικές ενότητες που βασίζονται στις θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ενώ τέλος, για την ταξινόμηση του υλικού χρησιμοποιείται το ταξινομικό σύστημα Dewey. H Βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί για τις υπηρεσίες του καταλόγου της το βιβλιοθηκονομικό λογισμικό KOHA.