ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Αποστολή

1. Αποστολή της Σχολής σύμφωνα με το Άρθρο 1 του οργανισμού της, είναι η παροχή εκπαίδευσης, επί θεμάτων εθνικής άμυνας και αμυντικών στρατηγικών σπουδών, στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ.), καθώς και στο προσωπικό των Υπουργείων, οργανισμών και επιχειρήσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που σχετίζονται με την πολιτική άμυνα της χώρας, με σκοπό:
 
α. Tην κατάρτιση στελεχών ικανών να αναλαμβάνουν επιτελικές- ηγετικές θέσεις, ανταποκρινόμενοι στο χειρισμό θεμάτων στρατηγικής, εθνικής άμυνας και ασφάλειας.
 
β. Tην καλλιέργεια πνεύματος συναντίληψης, συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ. και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με την πολιτική άμυνα της χώρας.
 
2. Οι εκπονούμενες εργασίες και τα επιστημονικά πορίσματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στη Σχολή αποτελούν δεξαμενή σκέψης (think tank) επί θεμάτων γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, εθνικής στρατηγικής και στρατηγικής άμυνας και ασφάλειας προς όφελος των φορέων της παραγράφου 1.