ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για την 6η ΕΣ του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022

Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του 6ου Διεθνούς Σχολείου Σπουδών, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022, με τίτλο: «Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy», από 09 Σεπτεμβρίου 2021 έως 03 Δεκεμβρίου 2021.