Σχολή Εθνικής Άμυνας

ΣΕΘΑ

Ημερίδες

Ημερίδα της ΣΕΘΑ στη ΛΑΕΔ.

Την Δευτέρα, 25 Μαϊ 2015 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 67ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΘΑ, πραγματοποιήθηκε στην ΛΑΕΔ Ημερίδα με θέμα

«Ελευθέριος Βενιζέλος»

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 και στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης της 64ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκε