Ισότητα των φύλων στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΗΜΕΡΙΔΑ
“Ισότητα των φύλων στις Ένοπλες Δυνάμεις”
ΛΑΕΔ 9 Νοεμβρίου 2022

“Θεωρητική Προσέγγιση των Σχέσεων των Φύλων στις Ένοπλες Δυνάμεις” …