ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για την 7η ΕΣ του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του 7ου Διεθνούς Σχολείου Σπουδών, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023, με τίτλο: «Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy», από 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως 09 Δεκεμβρίου 2022.
ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΨΞΨΝ6-ΚΘ2