ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Χαιρετισμός Διοικητού ΣΕΘΑ

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας για περισσότερα από 70 έτη μεριμνά για την παροχή υψηλότατου επιπέδου γνώσεων σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα (στενού και ευρύτερου) καθώς και φίλων χωρών, μέσα από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα εκπαίδευσης που βασίζεται σε εγνωσμένου κύρους μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και υψηλούς προσκεκλημένους εξωτερικούς ομιλητές.
 
 
Οι σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον και τα συμπεράσματα από ένοπλες συγκρούσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή, οι διαρκώς αυξανόμενες συνέργειες στην αντιμετώπιση προκλήσεων πολιτικής προστασίας, σε συνδυασμό με την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας και την είσοδο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης συνθέτουν το απαιτητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο η Σχολή καλείται να φέρει σε πέρας την αποστολή της.
 
Τα νέα δεδομένα επιβάλλουν στη Σχολή να τηρεί ετοιμότητα και να διαθέτει την απαραίτητη διορατικότητα και ικανότητα εφαρμογής των απαραίτητων προσαρμογών στην παρεχόμενη εκπαίδευση έτσι ώστε οι αποφοιτούντες να είναι σύγχρονοι με τις απαιτήσεις της εποχής τους και επαρκώς ενημερωμένοι. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται ευελιξία στην σκέψη, σε βάθος ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης, ρεαλιστική αποτύπωση των στόχων και κατάρτιση ενός συνεκτικού και ελκυστικού προγράμματος εκπαιδεύσεως. Στην εποχή μας, ως επιτυχημένος λογίζεται εκείνος που καινοτομεί, προσαρμόζεται και επιδεικνύει ανθεκτικότητα.
 
Η επιδίωξη ενός επιτυχημένου μέλλοντος επιτάσσει όπως, οι εξαιρετικές συνεργασίες της Σχολής με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και η διεξαγωγή μεταπτυχιακών σπουδών συνεχιστούν δυναμικά, προσφέροντας αρκετές, ποιοτικές και ελκυστικές επιλογές στους αποφοίτους της Σχολής προκειμένου να δύνανται να αντιμετωπίσουν με επάρκεια της απαιτήσεις της εποχής.
 
Παράλληλα, το πλήθος των διεξαγόμενων δραστηριοτήτων και το υψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης της Σχολής, επιβάλλεται να τύχουν της ανάλογης προβολής προκειμένου να επικοινωνηθεί το υψηλότατο επίπεδο της μόρφωσης που τυγχάνουν οι απόφοιτοι και οι αδιαμφισβήτητες οργανωτικές ικανότητες της Σχολής, οδηγώντας την στη νέα εποχή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διεύρυνση των συνεργασιών με ομόλογες Σχολές συμμαχικών κρατών, προκειμένου δια αυτών να αναδειχθεί το πολυσήμαντο έργο της Σχολής Εθνικής Άμυνας ενώ μέσω ανταλλαγής επισκέψεων, το προσωπικό και οι σπουδαστές της Σχολής να έρθουν σε επαφή με άλλες κουλτούρες εκπαίδευσης και να ανταλλάξουν εμπειρίες.
 
Υπό το πρίσμα των συγκλονιστικών εξελίξεων που συντελούνται στο γεωστρατηγικό και τεχνολογικό επίπεδο, το ρητό της Σχολής «Σοφία συν Τέχνη» περιγράφει τα προαπαιτούμενα για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, ήτοι απόκτηση πλούτου γνώσεων σε συνδυασμό με την εκμάθηση της τέχνης του πολέμου.