Σχολή Εθνικής Άμυνας

Είναι εφικτή η αναδιάρθρωση των Ελληνικών αμυντικών δαπανών, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας με μικρότερο λειτουργικό κόστος, υπό το πρίσμα των Τουρκικών υπερεξοπλισμών;

Συντάκτης: 
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Σελαϊδινάκος, Απόφοιτος ΣΕΘΑ 9ης ΔΙΜΑ