ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Η τήξη των πάγων στον Αρκτικό Ωκεανό και η νέα διαμόρφωση των εμπορευματικών ναυτικών οδών από πλευράς Ρωσίας, σε σύγκριση με τις Δυτικές εμπορευματικές ροές. Γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές μεταβολές και επιπτώσεις στην προβολή ισχύος των κρατών μελών τ

Συντάκτης:
Πλοίαρχος Μιχαήλ Λυμπέρης ΠΝ, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 9ης ΔΙΜΑ