ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Επίσκεψη ΑΚΑΜ Αιγύπτου στη ΣΕΘΑ

Την Πέμπτη 13 Ιαν 2022 επισκέφθηκε τη ΣΕΘΑ ο ΑΚΑΜ Αιγύπτου COLONEL AYMAN ALIAN MAHMOUD  ALIAN συνοδευόμενος  από   τον Ναυτικό Ακόλουθο της χώρας

COMMANDER MOHAMED AMIR ABBASS MAHMOUD στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης όπου ενημερώθηκε για την αποστολή της Σχολής και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίας συνεργασίας της ΣΕΘΑ με Ακαδημία NASSER Αιγύπτου, καθώς και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Επακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.