Σχολή Εθνικής Άμυνας

Η Συνθήκη της Λωζάνης: 100 έτη μετά την υπογραφή της

ΗΜΕΡΙΔΑ
“Η Συνθήκη της Λωζάνης: 100 έτη μετά την υπογραφή της”
13 Νοεμβρίου 2023

Ημερίδα μέρος 1°

Ημερίδα μέρος 2°