Σχολή Εθνικής Άμυνας

Ισότητα των φύλων στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΗΜΕΡΙΔΑ
“Ισότητα των φύλων στις Ένοπλες Δυνάμεις”
ΛΑΕΔ 9 Νοεμβρίου 2022

“Θεωρητική Προσέγγιση των Σχέσεων των Φύλων στις Ένοπλες Δυνάμεις” από τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γεράσιμο Καραμπελιά
“Γυναίκα, Εθελοντισμός και Εμπόλεμες Συγκρουσιακές Καταστάσεις: Επιτόπιες Μαρτυρίες”, από την καθηγήτρια ΕΚΠΑ κ. Καμπερίδου Ειρήνη
“Προσωπικότητα, Φύλο και Ηγεσία” από τον Ταξίαρχο κ. Πλουμή Μιχαήλ, Υδκτη 98 ΑΔΤΕ
“Η οπτική του Νόμου απέναντι στη Γυναίκα – Ελληνίδα ως οντότητα / άνθρωπος”, από την καθηγήτρια ΕΚΔΑΑ κ. Πολιτοπούλου Αναστασία

“Η πορεία ένταξης των γυναικών στις στρατιωτικές σχολές: Το παράδειγμα της ΣΣΕ”, από τον καθηγητή Στρ. Κοινωνιολογίας κ. Καφφέ Γεώργιο
“Ισότητα και Ένοπλες Δυνάμεις: Το παράδειγμα του Πολεμικού Ναυτικού”, από την Πλοίαρχο(ΥΝ) ΠΝ κ. Γαϊτάνου Κωνσταντίνα, ΝΝΑ
“Ισότητα και Ένοπλες Δυνάμεις: Το παράδειγμα του Στρατού Ξηράς”, από την Συνταγματάρχη(ΕΜ) κ. Φραγκιάδου Παναγιώτα, Δκτη ΚΕΕΜ
“Ισότητα και Ένοπλες Δυνάμεις: Το Παράδειγμα της Πολεμικής Αεροποράς”, από τη Σμήναρχο(ΥΝ) κ. Χολίδου Ελένη, 251 ΓΝΑ