Σχολή Εθνικής Άμυνας

Συμμετοχή Διοικητή Σχολή Εθνικής Άμυνας στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV Day) της άσκησης Combined Joint Staff Exercise JOINT RESOLVE 23 (CJSE JR23)

Την 12 Mαΐου 2023 ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας Αντιστράτηγος Σπυρίδων Αλφαντάκης συμμετείχε στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV Day) της άσκησης Combined Joint Staff Exercise JOINT RESOLVE 23 (CJSE JR23) στο Ταρτούρ της Εσθονίας, η οποία διοργανώθηκε από το Baltic Defence College (BALTDEFCOL) και το Poland’s War Studies University (WSU) και αφορούσε τις διαδικασίες Επιχειρησιακής Σχεδίασης και την εκτέλεση κοινού Επιχειρησιακού Σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ο Διοικητής της Σχολής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Διοικητή της BALTDEFCOL, Brigadier Ilmar TAMM, το Διοικητή της Πολωνικής Σχολής (WSU) Brigadier Robert Kosowski, καθώς επίσης και με τους συμμετέχοντες στην άσκηση.