Σχολή Εθνικής Άμυνας

Επίσκεψη στη ΣΕΘΑ του Υποναύαρχου (ε.τ.) Παναγιώτη Λασκαρίδη

Την Παρασκευή 02 Νοε 22, επισκέφθηκε τη Σχολή Εθνικής Άμυνας ο Υποναύαρχος (ε.τ.) Παναγιώτης Λασκαρίδης (Πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη), ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία στους σπουδαστές της 75ης Ε.Σ. ΦΔΠ με θέμα «Η Εμπορική Ναυτιλία ως Παράγοντας Μαλακής Ισχύος της Ελλάδας»
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τηρήθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αποφυγής της πανδημίας Covid – 19.