Σχολή Εθνικής Άμυνας

ΣΕΘΑ

Επίσκεψη στη ΣΕΘΑ του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος κ. Γεώργιου Αμυρά.

            Την Τρίτη 10 Ιαν 23, επισκέφθηκε τη Σχολή Εθνικής Άμυνας ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος κ. Γεώργιος Αμυράς, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία στους σπουδαστές της 75ης Ε.Σ. ΦΔΠ με θέμα «Σχέδιο δράσης του υπουργείου Περιβάλλοντος – Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Σχέδιο Προστασίας Δασών»

         

   Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τηρήθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αποφυγής της πανδημίας Covid – 19.