Σχολή Εθνικής Άμυνας

Επίσκεψη στη ΣΕΘΑ του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος κ. Γεώργιου Αμυρά.

            Την Τρίτη 10 Ιαν 23, επισκέφθηκε τη Σχολή Εθνικής Άμυνας ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος κ. Γεώργιος Αμυράς, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία στους σπουδαστές της 75ης Ε.Σ. ΦΔΠ με θέμα «Σχέδιο δράσης του υπουργείου Περιβάλλοντος – Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Σχέδιο Προστασίας Δασών»

         

   Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τηρήθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αποφυγής της πανδημίας Covid – 19.