Σχολή Εθνικής Άμυνας

Επίσκεψη στη ΣΕΘΑ του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Την Παρασκευή 18 Μαρ 22, επισκέφθηκε τη Σχολή Εθνικής Άμυνας ο πρέσβης της Κύπρου κ. Κυριάκος Κενεβέζος, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία στους σπουδαστές της 74ης Ε.Σ Φ.Δ.Π.

Μετά το πέρας της ομιλίας επακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση καθώς και ερωτήσεις από τους σπουδαστές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τηρήθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αποφυγής της πανδημίας Covid – 19.