Σχολή Εθνικής Άμυνας

ΣΕΘΑ

Επίσκεψη στη ΣΕΘΑ του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 επισκέφθηκε τη ΣΕΘΑ ο Αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Γεώργιος Δημόπουλος, (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων
του περιφερειάρχη κ. Πατούλη).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη ενημερώθηκε
από το Διοικητή της Σχολής Αντιστράτηγο Αναστάσιο Σπανό για την αποστολή και το
έργο της Σχολής Εθνικής Άμυνας, ενώ παράλληλα υπήρξε αμοιβαία δέσμευση για περαιτέρω
ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο των υπαρχόντων δυνατοτήτων.