ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Ενημερωτικό Σχολείο Ακολούθων Άμυνας – Στρατιωτικών – Ναυτικών – Αεροπορικών Ακολούθων (ΑΚΑΜ – ΣΝΑΑ)

Την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 στη Σχολή Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε το ενημερωτικό Σχολείο Ακολούθων Άμυνας – Στρατιωτικών – Ναυτικών – Αεροπορικών Ακολούθων (ΑΚΑΜ – ΣΝΑΑ), διάρκειας 3 εβδομάδων.