ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για την 8η ΕΣ του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού με συμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του 8ου Διεθνούς Σχολείου Σπουδών, για το Άκαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024, με τίτλο: «Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy», από 14 Σεπτεμβρίου 2023 έως 15 Δεκεμβρίου 2023.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2023