ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Απόφαση κύρωσης οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για την 8η ΕΣ του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2023