ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Δραστηριότητες

Τελετή Έναρξης Σπουδών της 74ης Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής Φοίτησης δια Παρουσίας της Σχολής Εθνικής Άμυνας

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της 74ης Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής Φοίτησης Διά Παρουσίας, στην έδρα της …