Η άνοδος της Κίνας και οι προκλήσεις ασφάλειας στο νότιο ειρηνικό.

Συντάκτης: 
Σμήναρχος (Ι) Δημήτριος Μαρνουτσίδης, Απόφοιτος ΣΕΘΑ, 70ης Ε.Σ.