Περιοδικό

Αύγουστος 02, 2021

Επιθεώρηση ΣΕΘΑ(Περιοδικό ΑΘΗΝΑ), Έκδοση Δεκ 21, Έτος 20ο, Τεύχος 50

Ιανουάριος 27, 2020

Επιθεωρηση ΣΕΘΑ (Περιοδικο ΑΘΗΝΑ),Εκδοση Δεκ 19,Ετος 19ο,Τευχος 49

Μάιος 05, 2017

Επιθεωρηση ΣΕΘΑ (Περιοδικο ΑΘΗΝΑ),Εκδοση Δεκ 16,Ετος 18ο,Τευχος 48

Φεβρουάριος 17, 2016

Επιθεώρηση ΣΕΘΑ(Περιοδικό ΑΘΗΝΑ΄),Έκδοση Φεβ 2015,Έτος 17ο,Τεύχος 47.