Δημοσιεύσεις

Ιούλιος 23, 2018

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15:00 την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018.

Ιούλιος 23, 2018

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15:00 την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018.

Οκτώβριος 18, 2017

Η επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, συνεδρίασε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, με σκοπό την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Για το εν λόγω ΠΜΣ, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), επελέγησαν οι Αξιωματικοί, τα στοιχεία των οποίων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά αρχαιότητας.

...
Ιούνιος 29, 2017

Ο σκοπός του σχολείου είναι η επιμόρφωση Αξιωματικών στο να καταστούν ικανοί να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στο διεθνές γεωστρατηγικό περιβάλλον ως επιτελείς άμυνας που θα εξέχουν για τη στρατηγική σκέψη και την κριτική τους ανάλυση, προκειμένου να χειρίζονται συναφή θέματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.