Δημοσιεύσεις

Ιούνιος 08, 2021

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκηρύσσει την πρόσληψη,με επιλογή, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής 'Αμυνας οι οποίες επισυνάπτονται. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15:00 της 25 Ιουν 2021.

Ο τίτλος του αγγλόφωνου σχολείου είναι "Senior Course on Defense Studies : International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy".

Φεβρουάριος 01, 2021

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 21.

Δεκέμβριος 11, 2020

Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για κάλυψη αναγκών 73ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Κανονικής Φοίτησης (ΚΦ) και 11ης ΕΣ Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 21.

Οκτώβριος 22, 2020

Από 8 έως 9 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Παντείου Πανεπιστημίου, η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων καθώς και η επιλογή των σπουδαστών, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην 7η ΕΣ ΠΜΣ Παντείου - ΣΕΘΑ. Η κατάταξη των επιτυχόντων με βάση τη βαθμολογία τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

...