Περιοδικό

Ιανουάριος 27, 2020

Επιθεωρηση ΣΕΘΑ (Περιοδικο ΑΘΗΝΑ),Εκδοση Δεκ 19,Ετος 19ο,Τευχος 49

Μάιος 05, 2017

Επιθεωρηση ΣΕΘΑ (Περιοδικο ΑΘΗΝΑ),Εκδοση Δεκ 16,Ετος 18ο,Τευχος 48

Φεβρουάριος 17, 2016

Επιθεώρηση ΣΕΘΑ(Περιοδικό ΑΘΗΝΑ΄),Έκδοση Φεβ 2015,Έτος 17ο,Τεύχος 47.

Δεκέμβριος 20, 2015

Επιθεώρηση ΣΕΘΑ(Περιοδικό ΑΘΗΝΑ΄),Έκδοση Δεκ 2014,Έτος 16ο,Τεύχος 46.