ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

2021, Απρίλιος 19 - 12:03μμ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Μαρ 2021, η βράβευση της Σχολής για την επί εβδομήντα (70) έτη συνεχή λειτουργία της και τη συνεισφορά της, ως επίσημος φορέας σε θέματα Αμυντικής Πολιτικής και Εθνικής Στρατηγικής της χώρας, καθώς και για την παροχή αντίστοιχης εκπαίδευσης σε Ανώτερα στελέχη των ΕΔ, Σ.Α και Υπαλλήλων των Υπουργείων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Η ανακοίνωση της βράβευσης έγινε μετά την πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τα διακόσια (200) έτη της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας και τη σχετική ομιλία από τον Ακαδημαϊκό κ. Εμμ. Ρούκουνα.

Επιπλέον, προγραμματίζεται τελετή απονομής των εν λόγω βραβείων με φυσική παρουσία συμμετεχόντων εντός του Μαΐου 2021, εφόσον οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν.