Θέση και ρόλος των μη κρατικών δρώντων στις σύγχρονες ένοπλες συρράξεις. Μία δικαιική θεώρηση

2010, Μάιος 5 - 10:10πμ

Θέμα : Θέση και ρόλος των μη κρατικών δρώντων στις σύγχρονες ένοπλες συρράξεις. Μία δικαιική θεώρηση
Συντάκτης : Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Ιλαρίδης Αγγελος