Τελετή Έναρξης Σπουδών 5ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών της ΣΕΘΑ «International Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy».

2019, Σεπτέμβριος 9 - 2:35μμ

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Εθνικής Άμυνας η έναρξη του 5ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών της Σχολής με τίτλο «International Senior Course in Applied Strategy».

Στο παραπάνω τμήμα φοιτούν ανώτερα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Κρατικών Οργανισμών από την Ελλάδα καθώς και σπουδαστές από την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Αρμενίας, το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, και του Κράτους του Κουβέιτ.

Η διάρκεια φοίτησης είναι τρεις (3) μήνες. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα και καλύπτει τους τομείς: «Research Methodology, Critical Thinking in Strategic Studies & Cultural Awareness, Thucydidean Approach to Applied Strategy, Managing Maritime Security Threads, Strategic Leadership, Regional Studies, Introduction to Peace Support Operations, Applied International Relations & Foreign Policy, Countering the Changing Threat of International Terrorism, Negotiations»