Στρατηγική επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης. Διαχείριση εναέριων μέσων Π. Σώματος

2010, Μάιος 4 - 10:13πμ

Θέμα : Στρατηγική επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης. Διαχείριση εναέριων μέσων Π. Σώματος
Συντάκτης : Αντιπύραρχος Κοροντζής Κωνσταντίνος