Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας για κάλυψη αναγκών 72ης Εκπ/τικής Σειράς (ΕΣ) ΚΦ και 10ης ΕΣ Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ.) Ακαδ. Έτους 2019-20.

2019, Αύγουστος 23 - 11:42πμ

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

 

            Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 15:00 της 7ης Σεπτεμβρίου 2019.