Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπ/κού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη ΣΕΘΑ για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης του Διεθνούς Τμήματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και για ανάγκες αγγλόφωνου Σχολείου από 9 Σεπ έως 3 Δεκ 21.

2021, Ιούνιος 8 - 1:22μμ

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκηρύσσει την πρόσληψη,με επιλογή, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής 'Αμυνας οι οποίες επισυνάπτονται. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15:00 της 25 Ιουν 2021.

Ο τίτλος του αγγλόφωνου σχολείου είναι "Senior Course on Defense Studies : International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy".