Ομιλία Διοικητού στην Έναρξη της 10ης ΔΙΜΑ

2019, Σεπτέμβριος 9 - 1:26μμ

Αγαπητοί Σπουδαστές,

              Σας καλωσορίζω στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, τη δεξαμενή ελεύθερης ελληνικής στρατηγικής σκέψης, η οποία συνεχίζει μια παράδοση 69 ετών, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε Αξιωματικούς των τριών Κλάδων των Ε.Δ., των Σωμάτων Ασφαλείας, σε επιλεγμένα στελέχη Υπουργείων και Οργανισμών του Δημοσίου, καθώς και σε Αξιωματικούς των Ε.Δ. από την Κύπρο αλλά και από συμμαχικές και φίλιες χώρες.

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας, καθώς και την μέθοδο μάθησης εξ αποστάσεως, παράλληλα με το τμήμα Κανονικής Φοίτησης εκπαιδεύει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό στελεχών των Ε.Δ. και άλλων Υπουργείων, μέσω της Διαδικτυακής Μάθησης.

       Η επιλογή σας για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, αποτελεί για εσάς μία ευκαιρία ώστε να αυξήσετε το επίπεδο της μόρφωσής σας και να διευρύνετε τον ορίζοντα της σκέψης σας, όπως απαιτείται για ένα σύγχρονο ηγέτη των Ενόπλων Δυνάμεων στην ανώτατη ιεραρχία και σε θέσεις υψηλής ευθύνης.

       Η λειτουργία των εκπαιδευτικών σειρών διαδικτυακής μάθησης, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, τόσο για το προσωπικό της Σχολής, όσο κυρίως για  εσάς τους ιδίους, λόγω της ιδιαίτερης προσπάθειας που πρέπει να καταβάλετε, ώστε παράλληλα με τις αυξημένες υποχρεώσεις σας, να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στην απαιτητική εκπαιδευτική διαδικασία των σπουδών σας.

Νέοι σπουδαστές της 10ης ΔΙΜΑ,

πρέπει να έχετε κατά νου ότι το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία και η ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή μας δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Γι’ αυτό, σας προτρέπω τόσο κατά τη φοίτησή σας, όσο και μετά από αυτή, να διατηρείτε μια σφαιρική και σε βάθος αντίληψη των θεμάτων και να μη διστάζετε να αναπτύσσετε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες με βάση τα ερεθίσματα και τις γνώσεις που η Σχολή θα σας εφοδιάσει, ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι και αποτελεσματικοί.

       Πρέπει να μεταρσιώσετε την εκπαίδευση σε μόρφωση.

       Η εκπαίδευση και η μόρφωση αποτελούν συναφείς μεν, αλλά διαφορετικές και συμπληρωματικές έννοιες. Εκπαιδευόμαστε για να αποκτήσουμε μια σειρά από δεξιότητες ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ευρύ φάσμα πιθανών και αναμενόμενων καταστάσεων. Μορφωνόμαστε όμως για να μπορούμε να αντιληφθούμε και να αναλύσουμε την πολυπλοκότητα σύνθετων φαινομένων, ώστε να συνθέσουμε το καλύτερο σχέδιο δράσης σε καθεστώς αβεβαιότητας.

       Εκπαιδευόμαστε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γνωστό και μορφωνόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το άγνωστο.

       Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα με την εκπόνηση των ατομικών σας εργασιών αλλά και της ατομικής σας διατριβής, θα σας δοθεί η ευκαιρία να αναλάβετε πρωτοβουλίες διερεύνησης ιδιαίτερων θεμάτων, χρησιμοποιώντας πλήθος ερευνητικών εργαλείων και πηγών, όπως είναι τα επιστημονικά βιβλία και συγγράμματα, εξειδικευμένα περιοδικά, εφημερίδες και το διαδίκτυο, καθώς επίσης απόψεις και αναλύσεις ειδικών μελετητών.

       Στόχος τους, είναι η εξοικείωσή σας αλλά και η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα θέματα μέσω έρευνας και μελέτης και η κατάθεση ενός στοιχειοθετημένου κειμένου, το οποίο θα καταλήγει σε συμπεράσματα και προτάσεις. Η αξιολόγησή τους θα γίνεται με γνώμονα την πρωτοτυπία, την έρευνα, την ανάλυση και την κριτική σκέψη, ενώ είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση των παρατιθέμενων στοιχείων.

       Στα πλαίσια αυτά παρακαλώ πολύ όπως δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παλαιοτέρων εργασιών με παρεμφερή θέματα και στην απόλυτη αποφυγή φαινομένων λογοκλοπής και οικειοποίησης ξένης πνευματικής εργασίας.  Η λογοκλοπή και η οικειοποίηση δεν συνάδουν με τα πρότυπα συμπεριφοράς ενός Αξιωματικού και με ότι το Αξίωμα αντιπροσωπεύει, γι’ αυτό και σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιου φαινομένου, η αντιμετώπισή της θα είναι η ανάλογη.

       Τέλος θα ήθελα να σας παροτρύνω να επωφεληθείτε της δυνατότητας που σας δίδεται για μεταπτυχιακές σπουδές, παρακολουθώντας τα υφιστάμενα προγράμματα που παρέχονται σε συνεργασία με τη Σχολή, από το ΕΚΠΑ και το πανεπιστήμιο του PLYMOUTH, στα γνωστικά πεδία των Στρατηγικών Σπουδών Ασφαλείας, και της Εφαρμοσμένης Στρατηγικής και Διεθνούς Ασφαλείας αντίστοιχα.

Αγαπητοί Σπουδαστές

       Στο διάστημα της φοίτησής σας στη Σχολή, η Διοίκηση, το Επιτελείο και οι Καθηγητές της, θα είμαστε συνεχώς αρωγοί στις προσπάθειές σας.

       Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους ατομική και οικογενειακή υγεία, και να έχετε γόνιμες και εποικοδομητικές σπουδές.