Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ) στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Δικαιικό και λειτουργικό πλαίσιο

2010, Απρίλιος 30 - 10:17πμ

Θέμα : Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ) στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Δικαιικό και λειτουργικό πλαίσιο
Συντάκτης : Συνταγματάρχης (ΠΖ) Καβούρ Στυλιανός