Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη (ΣΕΘΑ) για κάλυψη αναγκών 73ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) (ΚΦ) και 11ης ΕΣ (ΔΙ.ΜΑ) για το ακαδημ

2020, Δεκέμβριος 11 - 2:48μμ

Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για κάλυψη αναγκών 73ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Κανονικής Φοίτησης (ΚΦ) και 11ης ΕΣ Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 21.