Η προστασία της προσωπικότητας & της ιδιωτικής ζωής από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας

2009, Μάιος 19 - 10:24πμ

Θέμα : Η προστασία της προσωπικότητας & της ιδιωτικής ζωής από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας
Συντάκτης : Μ.Υ. Κασαπάκη Μαριάννα