Χαιρετισμός Διοικητού ΣΕΘΑ.

2018, Απρίλιος 18 - 5:09μμ

Χαιρετισμός Διοικητού Σχολής Εθνικής Άμυνας Αντιναυάρχου Αλέξανδρου Διακόπουλου ΠΝ στην τελετή αποφοίτησης 70ης  εκπαιδευτικής σειράς Κ.Φ:

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κυρίες και Κύριοι.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, η σημερινή παρουσία σας στην τελετή επίδοσης των πτυχίων, στους αποφοιτούντες σπουδαστές Αξιωματικούς της 70ης εκπαιδευτικής σειράς με κανονική φοίτηση. Η παρουσία σας σήμερα αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος και της σημασίας που αποδίδει η Πολιτεία και η Ηγεσία στο έργο και την αποστολή της Σχολής.

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας, ως το τελευταίο θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό στάδιο για ανώτερα στελέχη, είναι επιφορτισμένη με την επιμόρφωση των μελλοντικών ηγετών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και υπαλλήλων Υπουργείων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου σε θέματα Αμυντικών και Στρατηγικών Σπουδών.

Ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα σπουδαστών από συμμαχικές και φίλες χώρες, λειτουργεί και ως χώρος αμφίδρομης μεταφοράς γνώσεων και εμπειριών και επίτευξης αλληλοκατανόησης σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

 Η 70η εκπαιδευτική σειρά, της οποίας οι σπουδές άρχισαν τον Οκτώβριο του 2017 και διήρκησαν 6 μήνες, περιλαμβάνει ένα σύνολο 70 σπουδαστών, από τους οποίους:

45 είναι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς,

7 του Πολεμικού Ναυτικού,

5 της Πολεμικής Αεροπορίας,

1 του Σώματος Κοινών Σωμάτων,

1 της Ελληνικής Αστυνομίας, και

1 του Πυροσβεστικού Σώματος,

ενώ 4 είναι Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι των Υπουργείων:

  • Εθνικής Άμυνας,
  • Παιδείας-Έρευνας και Θρησκευμάτων,
  • Ψηφιακής Πολιτικής-Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και
  • Υποδομών - Μεταφορών,

4 Αξιωματικοί είναι από την Κύπρο,

καθώς και 2 Αξιωματικοί προέρχονται από τις φίλες χώρες της Αιγύπτου και της πΓΔΜ.

Κυρίες και Κύριοι,

1.     Είναι κοινός τόπος πως διανύουμε μία μεταβατική εποχή ραγδαίων τεχνολογικών, οικονομικών και πολιτικών βλέπε γεωπολιτικών εξελίξεων, που δημιουργούν πιέσεις αναπροσαρμογής και κλυδωνισμούς στο ευρύτερο Διεθνές Σύστημα. Ζούμε σε ένα κόσμο πιο συνδεδεμένο, πιο ρευστό, πιο απρόβλεπτο, πιο πολύπλοκο και εν τέλει, πιο επικίνδυνο.

2.     Για την χώρα μας ειδικά, πέραν από τις όποιες «νεοφυείς» απειλές, εξακολουθούν να υφίστανται και οι παραδοσιακές απειλές που έχουν την μορφή της έμπρακτης αμφισβήτησης του Διεθνούς Δικαίου και των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων μας.

3.     Για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, οι Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και ευρύτερα η Δημόσια Διοίκηση απαιτείται να διαθέτουν μορφωμένα στελέχη, με διακλαδική νοοτροπία, με ικανότητα κρίσης και αντίληψης, με εις βάθος γνώση των εθνικών θεμάτων, με στρατηγική σκέψη και κατανόηση του Διεθνούς συστήματος καθώς και της γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής κατάστασης.

4.     Έτσι, ο σύγχρονος Επιτελής Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά, μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε αφενός μεν να διατηρηθεί η υφιστάμενη αποτρεπτική ισχύς της χώρας και αφετέρου να προβλεφθούν και να σχεδιασθούν μελλοντικές ανάγκες λαμβάνοντας πάντα υπ όψη την οικονομική πραγματικότητα. Η λεπτή ισορροπία μεταξύ σκοπών, μέσων και μεθόδων, ή για το πω αλλιώς η εξεύρεση της βέλτιστης μεθόδου σύζευξης διαθέσιμων μέσων και τελικού επιδιωκόμενου σκοπού, αποτελεί την ουσία της Στρατηγικής. Η διατήρηση λοιπόν των εθνικών στόχων με μειωμένα μέσα, αποτελεί πρόκληση για κάθε επιτελή και απαιτεί νέες μεθόδους, νέες ιδέες και εν τέλει νέες νοοτροπίες.

5.     Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Σ.ΕΘ.Α παρέχει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση με διδακτικό προσωπικό αποτελούμενο από καθηγητές ΑΕΙ, εξωτερικούς ομιλητές και συνεργάτες υψηλού επιπέδου, ενώ εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού, στρατιωτικού, κοινωνικού χώρου και της επιστημονικής κοινότητας τόσο τις χώρας όσο και του εξωτερικού, συμπληρώνουν με τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις τους, τον κύκλο σπουδών της Σχολής.

 Νέοι Επιτελείς Εθνικής Άμυνας,

 6.     Έχοντας κατά νου όλα τα προαναφερθέντα τα οποία αποτέλεσαν σε μεγάλο βαθμό και το αντικείμενο των σπουδών σας το παρελθόν διάστημα, είμαι βέβαιος ότι θα έχετε συνειδητοποιήσει ότι η αποφοίτηση σας γίνεται σε μια εποχή με ιδιαίτερη κρισιμότητα για την πατρίδα μας. Με την αποφοίτησή σας από τη ΣΕΘΑ, κλείνει τυπικά ο κύκλος επαγγελματικής εκπαίδευσης που ξεκίνησε με την είσοδό σας στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Όμως ο Αξιωματικός, από την ποικιλία του έργου που καλείται να φέρει εις πέρας και την πολύπλευρη φύση των καθηκόντων που αναλαμβάνει, υπόκειται και υποχρεούται σε μία διαδικασία δια βίου μάθησης. Οι χθεσινές τεχνολογίες είναι σήμερα παρωχημένες και οι χθεσινές σταθερές, είναι σημερινές μεταβλητές,οι χθεσινές βεβαιότητες ,σημερινές αμφιβολίες.

 7.     Για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό ο σύγχρονος Αξιωματικός, πρέπει να μεταρσιώσει την εκπαίδευση που λαμβάνει στα διάφορα στάδια της καριέρας του σε ευρεία, κυκλική και βαθιά μόρφωση. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η εκπαίδευση και η μόρφωση αποτελούν  παρεμφερείς μεν, διαφορετικές και συμπληρωματικές δε, έννοιες. Εκπαιδευόμαστε για να αποκτήσουμε μια σειρά από δεξιότητες και για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ευρύ φάσμα πιθανών και αναμενόμενων καταστάσεων. Μορφωνόμαστε για να μπορούμε να αντιληφθούμε την πολυπλοκότητα σύνθετων και αλληλοεπηρεαζόμενων φαινομένων, να αναλύσουμε πολύπλοκες και πολυεπίπεδες καταστάσεις και να συνθέσουμε το καλύτερο σχέδιο δράσης σε καθεστώς αβεβαιότητας. Εκπαιδευόμαστε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γνωστό και μορφωνόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το άγνωστο. Εκπαιδευόμαστε για τον πόλεμο του χθες και μορφωνόμαστε για τον πόλεμο του αύριο.

 8.     Για τους παραπάνω λόγους θέλω να τονίσω πως αν τυπικά η διαδικασία της εκπαίδευσής σας ολοκληρώθηκε, η διαδικασία της μόρφωσης δεν σταματάει ποτέ και να σας προτρέψω να συνεχίσετε ατομικά πλέον ο καθένας σας, την πνευματική εργασία που κάνατε τους τελευταίους 6 μήνες, πάνω στις βάσεις που, εδώ στη ΣΕΘΑ, θέσαμε όλοι μαζί. Εσείς θα αποτελέσετε την μελλοντική ηγεσία και θα κληθείτε να κάνετε τις σωστές εισηγήσεις, να πάρετε αποφάσεις και ενδεχομένως να διαχειριστείτε κρίσεις μέσα σε ένα ρευστό και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας. Όσο ανεβαίνετε σε βαθμούς και στην ιεραρχία, τόσο ο ορίζοντάς σας θα διευρύνεται και οι ευθύνες σας θα αυξάνονται. Λένε συχνά ότι «οι στρατηγοί προετοιμάζονται για τον προηγούμενο πόλεμο», από εσάς όμως θέλουμε να προετοιμαστείτε για τον επόμενο.

9.     Επιπλέον οι νέες τεχνολογίες και η 4η βιομηχανική επανάσταση με την εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων σκαφών των ρομπότ και της επεξεργασίας μαζικών δεδομένων (big data) δημιουργούν πρωτόγνωρες συνθήκες που τα παραδοσιακά μοντέλα διακυβέρνησης δυσκολεύονται να διαχειριστούν.

10.   Ο αποκεντρωμένος και στις υβριδικές του μορφές ασαφής χαρακτήρας των σύγχρονων συγκρούσεων, απαιτεί νέες αποκεντρωμένες και πιο άμεσες μορφές διοικήσεως και ελέγχου, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αμεσότητα αντιδράσεων, ενότητα Διοικήσεως, αναδιοργάνωση, εμβάθυνση της διακλαδικότητας εντός των Ενόπλων Δυνάμεων και της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με τις υπηρεσίες ασφαλείας. Όλα αυτά τα έχει αναλάβει και τα υλοποιεί η σημερινή ηγεσία, εσείς όμως είστε αυτοί που σύντομα θα πάρετε στα χέρια σας την σκυτάλη.

11.   Σήμερα λοιπόν τελειώνει μια δύσκολη και επίπονη περίοδος που διήρκησε 6 μήνες και ξεκινάει μια δυσκολότερη με περισσότερες ευθύνες αλλά και περισσότερες δυνατότητες για εσάς να κάνετε την διαφορά και να διαμορφώσετε τις Ένοπλες Δυνάμεις του μέλλοντος. Ο Liddell Hart έλεγε πως «το μόνο πράγμα που είναι πιο δύσκολο από το να βάλεις μια νέα ιδέα σε ένα στρατιωτικό μυαλό είναι το να του βγάλεις από μέσα μια παλαιά», και αυτό αφορά κυρίως τη νοοτροπία. Εάν βγαίνετε από εδώ ίδιοι όπως μπήκατε τότε έχουμε όλοι αποτύχει. Εάν όμως η σχολή κατόρθωσε να σας δώσει βασικά στοιχεία κριτικής σκέψης και πολυεπίπεδης ανάλυσης, εάν ο τρόπος που θα αντιλαμβάνεστε, θα σκέφτεστε, θα αναλύετε και θα ενεργείτε από εδώ και πέρα, είναι διαφορετικός, τότε το Σχολείο θα έχει πετύχει τον πρωταρχικό στόχο του. Ο σκοπός της σχολής δεν ήταν να σας δώσει τις λύσεις αλλά να σας δώσει τα εργαλεία για να βρείτε τις δικές σας λύσεις στα προβλήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε. Μέχρι τώρα, στη διάρκεια των σπουδών σας θέσατε κατά καιρούς στους ομιλητές κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Από εδώ και πέρα έρχεται ο καιρός που εσείς θα πρέπει να δώσετε τις απαντήσεις.

12.   Τέλος θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο κυρίαρχος παράγων και βασικός πολλαπλασιαστής ισχύος είναι ο παράγων άνθρωπος και γι’αυτό θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα την πειθαρχεία αλλά και το ηθικό των στελεχών σας μέσω της καλλιέργειας σχέσεων σεβασμού και εμπιστοσύνης, μέριμνας για τις ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους, αντικειμενικής αξιολόγησης, ενθάρρυνσης για ανάπτυξη πρωτοβουλίας και κατάθεση καινοτόμων ιδεών, καθώς και καλλιέργειας υψηλού φρονήματος, εθνικής υπερηφάνειας και μαχητικού πνεύματος. Θα πρέπει, με την επαγγελματική σας επάρκεια και την υποδειγματική σας συμπεριφορά να αποτελείτε πρότυπο για τους υφισταμένους σας. Μην ξεχνάτε ότι «ουδέν μορφώνει όσον το παράδειγμα και ουδέν επιβάλει όσον η ευπρέπεια». Για την όλη προσπάθεια που καταβάλλατε κατά την εκπαίδευση σας και την άψογη στάση που επιδείξατε, σας συγχαίρω και σας εύχομαι υγεία, δύναμη, και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.

Κυρίες και Κύριοι,

13.   Κλείνοντας θέλω να εκφράσω από καρδιάς τις ευχαριστίες μου πρώτα και κύρια στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για την ενεργή στήριξη στο έργο της σχολής και την καθοδήγηση που μας παρείχε. Εν συνεχεία στους αλλοδαπούς σπουδαστές και στις χώρες τους, που επέλεξαν την Ελλάδα και την σχολή μας για την επιμόρφωση τους. Θέλω επίσης να εκφράσω βαθιές ευχαριστίες στους καθηγητές και ομιλητές καθώς και το προσωπικό και τους επιτελείς της Σχολής για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν όλοι τους, καθ’όλη την διάρκεια της διεξαγωγής του σχολείου. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τις οικογένειες σας και ειδικά τις συζύγους σας οι οποίες όλους αυτούς τους μήνες υπέμειναν, τα απογεύματα μελέτης, εργασιών, διατριβών και άγχους με τα οποία σας επιφορτίσαμε. Και πριν αποχωρήσω από το βήμα θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήλθατε σήμερα και παραβρίσκεστε στην τελετή αποφοίτησης της 70ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Εθνικής Άμυνας.