Επίσκεψη του Στρατιωτικού Ακολούθου του Ην.Βασιλείου, στη ΣΕΘΑ

2020, Ιούλιος 10 - 2:34μμ

Την 9 Ιουλ 20 επισκέφθηκε τη Σχολή Εθνικής Άμυνας ο Στρατιωτικός Ακόλουθος  του Ην.Βασιλείου στην Ελλάδα Πλοίαρχος Tim Ferns του Royal Navy.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, του έγινε παρουσίαση επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΣΕΘΑ και περιήγηση στο Ιστορικό κτίριο της Σχολής. Επιπλέον συναντήθηκε με τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή της Σχολής.