Επίσκεψη της Σχολής στη MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ.

2018, Νοέμβριος 6 - 10:40μμ

Την 1 Νοεμβρίου 2018 η Σχολή  Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε για εκπαιδευτικούς λόγους την MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, με σκοπό την ενημέρωση των σπουδαστών της 71ης Εκπαιδευτικής Σειράς σε θέματα Βιομηχανικής Στρατηγικής.