Επίσκεψη στη ΣΕΘΑ Αντιπροσωπείας Ανώτατης Σχολής Πολέμου της Κολομβίας.

2018, Σεπτέμβριος 5 - 3:06μμ

Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 αντιπροσωπεία της Escuela Superior de Guerra της Κολομβίας, με επικεφαλής τον Υποστράτηγο Francisco Javier Cruz Ricci και 20 σπουδαστές επισκέφθηκε τη ΣΕΘΑ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγιναν παρουσιάσεις από επιτελείς του ΓΕΕΘΑ, της ΣΕΘΑ, του ΛΣ και εκπροσώπους από το  Υπουργείο Οικονομίας και Υπουργείο Εξωτερικών. Επακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.