Επίσκεψη Εκπροσώπων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη ΣΕΘΑ.

2014, Σεπτέμβριος 22 - 2:42μμ

Την  22 Σεπ 2014 η Σχολή  Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε για εκπαιδευτικούς λόγους το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με σκοπό την ενημέρωση των σπουδαστών της 67ης ΕΣ σε θέματα αρμοδιότητας τους