ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 72ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΦ ΚΑΙ 10ης ΔΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2019 - 20»

2020, Ιανουάριος 14 - 2:23μμ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 72ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 10ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020»