Δημοσιεύσεις

Φεβρουάριος 01, 2021

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 21.

Δεκέμβριος 11, 2020

Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για κάλυψη αναγκών 73ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Κανονικής Φοίτησης (ΚΦ) και 11ης ΕΣ Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 21.

Οκτώβριος 22, 2020

Από 8 έως 9 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Παντείου Πανεπιστημίου, η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων καθώς και η επιλογή των σπουδαστών, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην 7η ΕΣ ΠΜΣ Παντείου - ΣΕΘΑ. Η κατάταξη των επιτυχόντων με βάση τη βαθμολογία τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

...