Έναρξη Εκπαίδευσης 5ης Εκπαιδευτικής Σειράς Διαδικτυακής Μάθησης

2014, Σεπτέμβριος 8 - 1:08μμ

     Στις 8 Σεπ 2014, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Εθνικής Άμυνας η έναρξη εκπαίδευσης της 5 ης Εκπαιδευτικής Σειράς Διαδικτυακής Μάθησης. Παρουσιάσθηκαν 103 ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκ των οποίων οι δέκα πέντε (15) προέρχονται από την Κύπρο.

   Η εκπαίδευση της υπόψη εκπαιδευτικής σειράς, υλοποιείται στηριζόμενη στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής/επικοινωνιών με την παροχή τηλεκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.