Έναρξη Εκπαίδευσης 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς Διαδικτυακής Μάθησης

2010, Δεκέμβριος 13 - 1:59μμ

Στις 13 Δεκ 10, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Εθνικής Άμυνας η έναρξη  εκπαίδευσης της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς Διαδικτυακής Μάθησης. Συνολικά θα φοιτήσουν 69 ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκ των οποίων οι επτά (7) από την Κύπρο.
Η λειτουργία της ανωτέρω εκπαιδευτικής σειράς, που αποτελεί και την πρώτη με τη μορφή αυτή στην ιστορία της Σχολής Εθνικής Άμυνας, εντάσσεται στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξης της Σχολής για τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών της, μέσω της ακαδημαικής αριστείας και της υιοθέτησης μεθόδων και πρακτικών που συνάδουν προς τα διεθνή δεδομένα.
Η νέα αυτή προσπάθεια έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί, με την αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, για την παροχή τηλεκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογικής αιχμής.