Εφαρμογή προγραμμάτων επικοινωνίας μεταξύ ΕΔ και πολιτών. Αναγκαιότητα ή ουτοπία;

2009, Απρίλιος 27 - 10:35πμ

Θέμα : Εφαρμογή προγραμμάτων επικοινωνίας μεταξύ ΕΔ και πολιτών. Αναγκαιότητα ή ουτοπία;
Συντάκτης : Συνταγματάρχης (ΤΘ) Λέτσιος Γεώργιος